Tunnete kaardid

Tunnete kaardid tutvustavad lapsele tunnete maailma. Kaardid jagunevad kolmeks osaks: tunnete-, situatsiooni- ja tegevuskaardid.

Tunnete kaartidel on 10 erinevat tunnet ning kaardi teisel küljel on vastava tunde lühike kirjeldus, näited ja abistavad küsimused vestluseks lapsega.

Tegevuskaartidel saab laps täita erinevaid loomingulisi ülesandeid, et tundeid paremini kinnistada, avastada enda jaoks viise, kuidas tundeid väljendada jms.

Situatsioonikaartidel on kujutatud erinevad olukorrad ning tunded. Vaadake neid kaarte koos lapsega ja paluge lapsel kirjeldada, mida tema pildil näeb ja mida keegi selles olukorras tunda võib. Samuti saate arutada, mida laps ise erinevates olukordades tunda võiks ning mis edasi võib juhtuda. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid oluline on see, kuidas teie või laps neid situatsioone tõlgendate.

Kaardid on mõeldud lastega üheskoos kasutamiseks.

Kokku on 22 kahepoolset lamineeritud õppekaarti suuruses 10.5 x 14.8 cm. Kaartidel saab kirjutada markeriga või viltpliiatsiga ja hiljem kirjutatut kustutada. Kaardid on kinnitatud metallrõngale.

MARKER KAASAS!

Juhend kaartide kasutamiseks

Lisa ostukorvi19,50 €